LLU VMF saņem ziedojumu no studentu korporācijas "Latvia"

Godājamais, Domes priekšsēdētāj! Cienījamās, profesores, godājamie, profesori! Godājamie, mācībspēki! Godājamie, veterinārārsti un studenti!

Esam studentu korporācijas Latvia t/l Prezidijs! 

Studentu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas, kas apvieno studējošos un studijas beigušos. 

Līdz 1919. gadam svarīgs korporāciju pastāvēšanas pamatnoteikums bija, ka tās atradās konkrētas universitātes un fakultātes paspārnē un varēja uzņemt vienā studiju virzienā studējošos. 

Tādēļ arī vairāki Tērbatas Veterinārā institūta latviešu studenti (Valdis Rozenšteins, Pēteris Ozols, Sergejs Brenguls, Osvalds Bērziņš, Gustavs Ādminis, Teodors Ermansons, Pāvils Ozoliņš, Konstantīns Sapraša, Kārlis Dzenītis, Eduards Salmiņš un Indriķis Kreics) 1917. gadā dibināja savu veterinār-studentu korporāciju, dodot tai vārdu Latvia. 

Par mērķi liekot, korporācijā uzņemto studentu sagatavošanu nākamai darbībai dzimtenes labā un pieklājīgas uzvedības veicināšanu.

Vēlāk korporācija pārcēlās uz Rīgu un piederība konkrētai fakultātei vairs nebija obligāta, bet saistība ar nosacīti `savu` fakultāti saglabājās. Piemēram, vairāki Veterinārmedicīnas fakultātes dekāni ir arī korporācijas Latvia filistri un goda filistri (Voldemārs Brencēns, Ernests Paukuls, Rūdolfs Grapmanis, Miķelis Rolle, Eglons Grapmanis un Arnis Mugurēvičs).

Šogad, kad studentu korporācija Latvia atzīmē 100 gadus kopš to dibinājuši veterinārijas studenti, vēlamies akadēmiskā garā atbalstīt veterinārmedicīnas izglītību Latvijā. Tādēļ studentu korporācijas Latvia vārdā pasniedzam 2000 EUR ziedojumu LLU VMF Informācijas centram ar mērķi šo ziedojumu izlietot veterinārmedicīnas mācību grāmatu iegādei. 

LLU VMF vadībai un mācībspēkiem novēlam nenogurstošu darba sparu un izturību, turpinot apmācīt savas nozares speciālistus gan praktiskajā, gan akadēmiskajā virzienā.

 

http://www.llu.lv/lv/raksts/2017-01-23/vmf-sanem-ziedojumu-no-studentu-k...