Par mums

Korporācijas ir kā spēcīgi augošs koks ar vecām un jaunām saknēm. Jo vecākas ir saknes jo dziļāki tās sniedzas zemē un droši tur koka vainagu, jo vairāk ir jauno sakņu, jo vairāk dzīvinošas sulas saņem koks. Tie īsumā ir tie principi uz kuriem balstās korporāciju ideoloģija un kas raksturo korporācijas locekļu dzīvesziņu. Arī korporācija LATVIA ir dibināta, augusi un veidojusies saskaņā ar šiem pamatprincipiem, un ikviens, kas zvērējis sārt – zil – zelta karogam, ir arī solījies turēt šos principus augstā cieņā un vadīties no tiem savā dzīvē. Šie principi nav no grāmatām iemācāmi. Tajos ir jāieaug. Tāpēc arī sadzīvei korporācijā piešķirama visai liela nozīme.Korporācija Latvia ir brīva un neatkarīga, buršu pienākumos, tiesībās un ūzusos nostiprināta mūža brālība, kas pastāv uz taisnības un goda prāta pamatiem. Par korporācijas Latvia locekli var kļūt vienīgi nacionāli domājošs latviešu tautības students. Korporācijas Latvia mērķi ir:

 • Vienot akadēmiski izglītotus latviešus dzimtenē un ārpus tās patiesā brāļu mīlestībā un latviešu tautas senējās kultūras, paražu un tikumu atzīšanā;
 • Stāvēt par latviešu tautas un Latvijas valsts brīvību un neatkarību;
 • Ar ieročiem rokā aizstāvēt savas tautas, korporācijas un savu godu;
 • Vairot latviešu tautas garīgos spēkus, lai vīru krietnums nestu mūsu tautai labākas dienas.

 Saskaņā ar mērķiem korporācijas Latvia pastāvēšanas pamata principi ir:

 • Nepārtraukta kalpošana Latvijas valsts un latviešu tautas interesēm (Pro Latvia!);
 • Savstarpēja brāļu draudzība, mīlestība un palīdzība (Pro Concordia!);
 • Goda prāts un taisnības atzīšana visās lietās (Pro virtute et honore!).

 Korporācijas Latvia mērķi un pamatprincipi izteikti devīzēs:

 • "PRO LATVIA!" un "VIRTUTES BONOS DIES VIVENTI FACIUNT!"

 Korporācijas Latvia krāsas ir:

 • Sarkans - par tēvu zemi (karmīnsarkans);
 • Zils - par draudzību un krietnu vīru (azūrzils);
 • Zelts - par taisnību un godu tīru.
Korp! Latvia