Prof. dr. sc. ing. Guntis Bunga (22.07.1937.-18.04.2014.)

Guntis Bunga dzimis 1937. gada 22. jūlijā Rīgā universitātes docētāja fiziķa un matemātiķa Alfrēda Bungas ģimenē kā trešais dēls. Mācījies Ventspils Valsts ģimnāzijā. Vispārējo izglītību ieguvis Rīgas Angļu ģimnāzijā. Studējis LU, RTU, Sabiedrisko Zinātņu universitātē un Sv. Pēterburgas precīzās mehānikas un optikas universitātē.

Strādājis firmā Radiotehnika par galvenā konstruktoru un tehnoloģiskā biroja vadītāju. RTU strādājis par katedras vadītāju, dekāna vietnieku, Industriālā biznesa sistēmu institūta direktora vietnieku. Kā RTU profesors, Dr. sc. ing. Vadīja bakalaura un maģistra darbus, kā arī doktorantūras promocijas darbu izstrādi. Bijis arī maģistru darbu vērtēšanas komisijas loceklis.

Apbalvots ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstu, ar sešiem RTU Goda rakstiem, kā arī ieguvis RTU Goda darbinieka nosaukumu. Kopš 2004. gada bijis RTU TMF Domes loceklis. Sabiedriskā kārtā sniedz konsultācijas tautsaimniecībā. Piedalījies 5 LZP grantu izpildē un vadījis 3 LZP grantus.

Publicēti 212 darbi, tai skaitā, 98 speciālas zinātniskas publikācija (izgudrojumu apraksti, 7 grāmatas). Darbi publicēti ASV, Ukrainā, Krievijā, Bulgārijā, Rumānijā un Ungārijā. Uzrakstīti neskaitāmi šķirkļi Latvijas Enciklopēdijai. Autoru grupas sastāvā 2004. gadā piedalījies latviešu-angļu-vācu-krievu mašīnbūves terminu vārdnīcas izveidē. Kopš 2004. gada piedalījies Eiropas Savienības struktūrfonda Nacionālās programmas projekta izpildes vadībā. 2007. gadā uzrakstīta grāmatas „Materiāli un to apstrāde ar CNC” otrā daļa. Piedalījies starptautiskajos zinātniskajos kongresos un konferencēs Sanktpēterburgā, Nirnbergā, Maskavā, Budapeštā, Sofijā un Hannoverā.

1993. gada II semestrī tika uzņemts par korp! Latvia biedru un aktīvi iesaistījies sadzīvē kā vērā ņemams korporācijas arhīvu papildinātājs (krāsu tēvs Nikolajs Kurzemnieks; krāsu māte Vigo Anšmits).

Aizsaulē aizgājis 2014. gada 18. aprīlī.

Atvadīšanās 24. aprīlī, pl. 13.00 Rīgas Krematorijas Mazajā Sēru zālē.

 

 

Nekrologu sagatavoja: fil! Jānis Butins, magister literatum